pakabinti


pakabinti
hang

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pakabinti — pakabìnti tr. 1. SD399 padėti, kad kabėtų, pasverti, pakarti: Mėsą pakabino ant klėties Žem. Tenai aukštai buvo pakabintos raumenų dešrelės Tat. Pakabyk į lingę lopšį Skr. Pakabink pantį kur aukštai, kad vaikai nepasiektų Dkš. Nusisamdė sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakabinti — pakabi̇̀nti 1 vksm. Ant tuščiõs sienos pakabi̇̀nome pavéikslą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • pakabinti — pakabi̇̀nti 2 vksm. Pakabi̇̀nk dár kõšės iš púodo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • sprąstis — sm. (1) NdŽ, Šmk, sf. (1) NdŽ, OGLII244, Grš, Jrb; Jms 1. I, Kos37, N, Pgr, Tv, Skdv, Nmk, Stak medinis branktelis, siuvamas vietoje sagos, brūzgulis, sprunklis: Sprąsčiai Lex55, CI1090, R. Medinis sprąstis ištrūko iš kelnių J. Reiks jam guzikų!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vąšas — vą̃šas sm. (4) J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Snt, Tlž, (2) K.Būg(Kv), End; Lex45, Q181,238,295, R, R186, MŽ247, Kos57(Varn), N, K, LsB176, J, BzB337, M, L, Rtr, ŠT87, Š 1. MLTEII37, Vn, Vyž, Prk, Jdr, Brs, Ms, Lnk, Plt, Sd, Grz žr. vąškaras 1: Po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • įkabinti — įkabìnti 1. tr. į ką nors pakabinti: Senelis liepė pilvą išsiimt ir įkabint į ąžuolo viršūnę LTR. | refl. tr.: Įsikabino į kukšterą savo šikšnos skrynelę M.Valanč. 2. tr. įsegti, įkliudyti: Įkabink irklus į valtį Prn. Į ąsą įkabìnk kobinį šieną …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškabinti — iškabìnti tr. 1. pakabinti, kad karotų: Šviesas iškabìna (raketas išleidžia), paskui meta bombas Gs. Mieste iškabintos vėliavos rš. Iškabìnk kailinius kieman, kad prasivėdintų Š. Nevažiuok kojas iškabinęs Sdk. Valsčiuj labai daug iškabìnta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kabeklis — kabẽklis sm. (2) J.Jabl, J 1. kablys kam nors užkabinti ar prikabinti: Kabẽklį (kablį durims užkabinti) užkabinau ir nuėjau gulti Skr. Sukabino naščių kabeklius rš. Kabẽklis šienuo priveržti Tv. ║ kablys su ilgu kotu, kobinys: Su savo gelžies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kabikas — 1 kabìkas sm. (2) 1. kas kaba pakabintas: ^ Kaba kabìkas, tupi tupìkas (lašiniai ir katė) Ds. 2. kabliukas kam sukabinti, pakabinti, kabė: Nupirkau kabìkų – padaviau siuvėjui paletą siūti Jz. 3. kablys kam nors pakabinti: Pasikabinau paltą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kabikė — kabìkė sf. (2) 1. kabliukas kam nors pakabinti; žr. kabė 1: Kabinukas ištrūko, nors kabìkė dar laikos Up. 2. Tlž, Klp kablys kam nors pakabinti, gembė, kabė. 3. MitI226 kilpelė, už kurios drabužis pakabinamas, pakabas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kobinas — ko•binas sm. (1) 1. užlenktos šakės mėšlui iš vežimo versti, kablys, kobinys: Ko•biną nulaužiau, dabar nėr su kuo mėšlo išversti Rd. Su ko•binu mėšlą daug greičiau išverstum Rs. 2. kablys kam pakabinti: Šį ko•biną įsuksiu į sieną smilkytuvui… …   Dictionary of the Lithuanian Language